Fylkestinget valgte i går representanter til nytt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder. Rådet ble valgt for kommende fireårsperiode. Christian Eikeland (FrP) ble valgt til leder av rådet, med Tor Messel (DEM) som første vararepresentant og Oddlaug Hesland Tjomsland som andre vararepresentant. Karin Hodne (Ap) ble valgt til nestleder. Hun har Torbjørn Gjerdal som første vararepresentant og Kirsten Huser Leschbrandt (H) som annen vararepresentant.

Rådet består også av brukerrepresentanter. Fylkestinget valgte følgende:

Siri Topstad, Norges Handikapforbund, med Tom Atle Steffensen fra samme organisasjon som personlig vararepresentant.
Trine Lise Syrstad, Norsk forbund for utviklingshemmede, med Åsta Løvdal fra samme organisasjon som personlig vararepresentant.
Knut Brox, Norges Blindeforbund, med Arild Kjebekk fra samme organisasjon som personlig vararepresentant.
Jorunn F. Roland, Norsk Revmatikerforening, med Sissel S. Solaas fra Norges Astma og Allergiforbund om personlig vararepresentant.
Charlotte Skarpodde, Marfanforeningen, med Kjell Ståle Hamar, Norsk Lymfødemforening som personlig vararepresentant.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. oktober 2011 | Skriv ut siden