- Eit nyoppretta statlege vegtilsyn er på plass i første halvdel av 2012. Regjeringa føreslår å løyva 11,2 millionar kroner til tilsynet i 2012. Vegtilsynet skal føra tilsyn med veginfrastrukturen, ei viktig oppgåve i arbeidet med å gjera vegtrafikken enda tryggare, seier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Vegtilsynet vil bli organisert som ei eiga eining direkte under vegdirektøren. Det skal vera eit tydeleg organisatorisk skilje mellom Vegtilsynet og anna verksemd i Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet har tidlegare avgjort at Vegtilsynet skal leggjast til Voss, skriver departementet i ei pressemelding.

-Iverksettinga av tilsynet vil skje gradvis. Samferdselsdepartementet legg til grunn at det i første omgang blir oppretta eit tilsyn med det statlege vegnettet. Det vil vera på plass sommaren 2012. På denne måten kan ein byggja opp ein organisasjon og hausta erfaringar frå tilsyn med statleg vegnett, før ein innfører tilsyn også med fylkesvegar og kommunale vegar, seier samferdselsministeren.
av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer