I høst i kom lyttevennprosjektet for alle 3. klassinger ved de fire barneskolene i Mandal kommune i gang. Det vil i nær fremtid bli avholdt evalueringsmøter ved skolene, opplyser Eldrerådet i Mandal i et brev til Fylkeseldrerådet i Vest-agder som har igangsatt lyttevennprosjektet i fylket. Eldrerådet skriver at inntrykket er at alle skolene i Mandal har vist en meget positiv vilje til prosjektet og har lagt forholdene meget godt til rette. Elevene er også positive til prosjektet. Det samme gjelder lyttevennene. Prosjektet har fortsatt behov for flere lyttevenner og vikarer. Det arbeides med saken. Skolene vil etter hvert gjennomføre evalueringsmøter med lyttevennene.

Eldrerådet i Mandal skriver videre at før igangsetting av prosjektet ble gjort det gjort et bra forarbeide. Prosjektleder Tor Peersen, med hjelp av lyttevenner fra Kristiansandsområdet deltok med god informasjon i bystyresalen i Mandal om lyttevennprosjektet. Han orienterte om hvordan eldre kan bidra som lyttevenner for å øke skolebarns ferdighet i lesing. Konklusjon i møtet var at rektorene var interessert i å gå inn i prosjektet.

I et senere møte med berørte ble detaljer diskutert. Det var enighet om at prosjektet skulle gjennomføres for 3. klassinger. Oppstart skjedde i begynnelsen av september. Rekrutteringen av lyttevenner skulle skje før sommeren via annonser og oppslag i lokalavisen. Påmelding av lyttevenner skulle skje til Mandal frivilligsentral. Det meldte seg 22 lyttevenner som ble delt inn i grupper og fordelt til Frøysland-, Furulunden-, Ime- og Holum barneskoler.
Det ble avholdt ett fellesmøte i juni med lyttevenner og andre berørte for informasjon om prosjektet og formålet med det. I august ved skolestart innkalte skolene lyttevenner som var tildelt skolen til et orienterings- og bli-kjent-møte hvor også detaljer ble diskutert og gjennomgått. Det er lagt opp med dobbelt time en gang i uka. Det passer alle parter bra. Hver skole har sin egen løsing på lokalitetene for gjennomføringen av lese/lytteprosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer