Vest-Agder fylkeskommune har satt i gang prosessen med å lage en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for perioden 2013-2018. I forbindelse med dette er forslag til planprogram lagt ut på høring. Frist for innspill og merknader er 16. desember 2011.

Fylkestinget i Vest-Agder har vedtatt at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Denne planen skal ta over for Fylkesdelplan for idrett og friluftsliv (2003-2006), og være gjeldende fra 2013 til 2018.

Ny regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse vil utgjøre et regional politisk styringsdokument for Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

I forbindelse med planarbeidet er det utformet et forslag til planprogram som gjør rede for hvilke temaer som skal tas opp i planen, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Alle berørte parter (kommuner, lag, foreninger, organisasjoner, private m.m.) kan komme med innspill og merknader til planarbeidet.

Aktuelle dokumenter:
1. Melding om oppstart av planarbeid
2. Forslag til planprogram for regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse.
Innspill på planprogrammet sendes innen 16.desember 2011 til postmottak@vaf.no, eller til
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Anders Nygaard tlf. 38 07 47 07, eller any@vaf.no.

Oppstartskonferanse.
I forbindelse med oppstart av planprosessen arrangerer Vest-Agder fylkeskommune en oppstartskonferanse. Les mer om konferansen her.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 18. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer