Vest-Agder fylkeskommune har satt i gang prosessen med å lage en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for perioden 2013-2018. I forbindelse med dette er forslag til planprogram lagt ut på høring. Frist for innspill og merknader er 16. desember 2011.

Fylkestinget i Vest-Agder har vedtatt at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Denne planen skal ta over for Fylkesdelplan for idrett og friluftsliv (2003-2006), og være gjeldende fra 2013 til 2018.

Ny regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse vil utgjøre et regional politisk styringsdokument for Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

I forbindelse med planarbeidet er det utformet et forslag til planprogram som gjør rede for hvilke temaer som skal tas opp i planen, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Alle berørte parter (kommuner, lag, foreninger, organisasjoner, private m.m.) kan komme med innspill og merknader til planarbeidet.

Aktuelle dokumenter:
1. Melding om oppstart av planarbeid
2. Forslag til planprogram for regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse.
Innspill på planprogrammet sendes innen 16.desember 2011 til postmottak@vaf.no, eller til
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Anders Nygaard tlf. 38 07 47 07, eller any@vaf.no.

Oppstartskonferanse.
I forbindelse med oppstart av planprosessen arrangerer Vest-Agder fylkeskommune en oppstartskonferanse. Les mer om konferansen her.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 18. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer
 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer