Vest-Agder fylkeskommune har satt i gang prosessen med å lage en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for perioden 2013-2018. I forbindelse med dette er forslag til planprogram lagt ut på høring. Frist for innspill og merknader er 16. desember 2011.

Fylkestinget i Vest-Agder har vedtatt at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse. Denne planen skal ta over for Fylkesdelplan for idrett og friluftsliv (2003-2006), og være gjeldende fra 2013 til 2018.

Ny regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse vil utgjøre et regional politisk styringsdokument for Vest-Agder fylkeskommunes arbeid med fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

I forbindelse med planarbeidet er det utformet et forslag til planprogram som gjør rede for hvilke temaer som skal tas opp i planen, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Alle berørte parter (kommuner, lag, foreninger, organisasjoner, private m.m.) kan komme med innspill og merknader til planarbeidet.

Aktuelle dokumenter:
1. Melding om oppstart av planarbeid
2. Forslag til planprogram for regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse.
Innspill på planprogrammet sendes innen 16.desember 2011 til postmottak@vaf.no, eller til
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 KRISTIANSAND
Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Anders Nygaard tlf. 38 07 47 07, eller any@vaf.no.

Oppstartskonferanse.
I forbindelse med oppstart av planprosessen arrangerer Vest-Agder fylkeskommune en oppstartskonferanse. Les mer om konferansen her.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 18. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer