Agder er en utadrettet region med en sterk internasjonal orientering. Dette gjelder ikke bare næringslivet og forskningsmiljøene. Offentlige aktører er aktive i mange internasjonale samarbeidsfora, innvandringen blir en stadig viktigere faktor, og kulturlivet gjør seg bemerket også internasjonalt. Det er derfor naturlig at stadig flere etterspurte en engelsk versjon av Regionplan Agder 2020 for å kunne vise frem regionens viktigste satsingsområder fremover.

Nå er "Regional Develoment Plan Agder 2020" ferdig. Den kan ses som Agders visittkort utad og skal brukes særlig til å vise hva våre viktigste satingsområder er i internasjonale fora. En elektronisk versjon kan lastes ned her. I tillegg er det mulig å bestille en papirversjon ved å skrive en e-post til mbi@vaf.no.

av Birnbrich, Manuel, publisert 10. oktober 2011 | Skriv ut siden