Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett lagt inn 400 millioner kroner innenfor veksten i frie inntekter til fylkeskommunene som skal gi økte muligheter til veivedlikehold. De senere årene har det vært en kraftig utgiftsvekst i vedlikehold både av riksveier og fylkesveier, som har gjort det umulig for fylkene å redusere etterslepet i vedlikehold. - De ekstra midlene til veivedlikehold er velkomne, selv om behovene også her er enorme. KS forventer at en slik satsing forlenges og forsterkes i kommende budsjetter. KS oppfordrer også Regjeringen til å satse langt sterkere på utviklingen av kollektivtrafikken i byområdene, sier Halvdan Skard, styreleder i KS.

av admin, publisert 11. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer