Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett lagt inn 400 millioner kroner innenfor veksten i frie inntekter til fylkeskommunene som skal gi økte muligheter til veivedlikehold. De senere årene har det vært en kraftig utgiftsvekst i vedlikehold både av riksveier og fylkesveier, som har gjort det umulig for fylkene å redusere etterslepet i vedlikehold. - De ekstra midlene til veivedlikehold er velkomne, selv om behovene også her er enorme. KS forventer at en slik satsing forlenges og forsterkes i kommende budsjetter. KS oppfordrer også Regjeringen til å satse langt sterkere på utviklingen av kollektivtrafikken i byområdene, sier Halvdan Skard, styreleder i KS.

av admin, publisert 11. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer