Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett lagt inn 400 millioner kroner innenfor veksten i frie inntekter til fylkeskommunene som skal gi økte muligheter til veivedlikehold. De senere årene har det vært en kraftig utgiftsvekst i vedlikehold både av riksveier og fylkesveier, som har gjort det umulig for fylkene å redusere etterslepet i vedlikehold. - De ekstra midlene til veivedlikehold er velkomne, selv om behovene også her er enorme. KS forventer at en slik satsing forlenges og forsterkes i kommende budsjetter. KS oppfordrer også Regjeringen til å satse langt sterkere på utviklingen av kollektivtrafikken i byområdene, sier Halvdan Skard, styreleder i KS.

av admin, publisert 11. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer