Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at skattene så langt i år har gått ned med vel 1,6 milliarder kroner eller omlag minus 1,5 prosent. Forklaringen er lavere skatteprosent til kommunene i 2011 knyttet til redusert skatteandel fra 45 prosent til 40 prosent av samlede inntekter. Det er inngangen til kommunene som er lavere i år enn i fjor. For fylkeskommunene viser inngangen en vekst på 5,2 prosent i forhold til samme periode i fjor. Fra 18.082 millioner kroner til 19.024 mill ioner kroner i 2011 (uendret skattøre for fylkeskommene).

Den siste prognosen fra Finansdepartementet på årsbasis har i seg en nedgang for kommunene med minus 4,7 prosent og en økning for fylkeskommunene med 2,5 prosent Så langt i år er skatteveksten sterkere for fylkeskommunene og nedgangen er svakere for kommunene. Men det gjenstår de tre viktige skattemånedene oktober, november og desember. Spesielt månedene oktober og november vil bli påvirket av ligning/avregning for inntektsåret 2010. Utslag av dette vil i stor grad kunne avgjøre årsveksten for 2011, melder KS på nett.
av admin, publisert 20. oktober 2011 | Skriv ut siden