Antall lærlinger innen forvaltning i landets kommuner og fylkeskommuner økte med 18,7% fra 2008 til 2010. Det viser tall fra KS’ PAI-register. I Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Akershus sank antall lærlinger i dette tidsrommet. I de andre fylkene økte antall lærlinger. Sogn og Fjordane hadde størst nedgang med 16,7 prosent, mens Finnmark hadde størst økning med 63,3 prosent. For Vest-Agders del var antallet 132 i 2008, 143 i 2009 og 147 i 2010.

Ved å klikke på lenken nedenfor kan du se tall for de enkelte fylker for hvert av årene 2008, 2009 og 2010.

Antall lærlinger i de enkelte fylker i 2008, 2009 og 2010


av Torkelsen, Jan H., publisert 19. oktober 2011 | Skriv ut siden