Landsstyret i KS har avgitt en uttalelse hvor det konstateres at forslaget til statsbudsjett for 2012 vil gi en stram økonomi. Utgifter til lovpålagte tjenester og pensjonskostnadene vokser mer enn inntektene. Kommuner og fylkeskommuner må få økt frihet til lokale tilpasninger og til innovasjon for å finne effektive løsninger, hvis tilbudet til innbyggerne skal kunne ivaretas skikkelig, mener Landsstyret i KS. Landsstyret peker på at det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Europa. Regjeringen bør derfor være forberedt på raskt å kunne sette inn tiltak hvis situasjonen tilsier det. Da bør investeringer i samferdsel og annen infrastruktur være prioritert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden