-Det er med stor tillit jeg overgir til deg kjede og klubbe og ønsker deg velkommen som fylkesordfører i Vest-Agder. Vi kjenner deg som en hedersmann, kunnskapsrik og pålitelig, og vi er alle trygge på at du vil lede fylkestinget og representere Vest-Agder fylkeskommune på en svært god måte. Jeg ønsker deg Guds velsignelse og all mulig lykke i din nye gjerning som øverste tillitsvalgte i Vest-Agder. Gratulerer med tilliten, sa Thore Westermoen (KrF) da han tirsdag overga vervet som fylkesordfører i Vest-Agder til Terje Damman (H).

-Tillat meg å si noen få ord til takk for tolv år som fylkesordfører i Vest-Agder. Det har vært en ære og en glede å være representant for Vest.Agder fylkeskommune. Takk for tillit og godt og konstruktivt samarbeid, med administrasjonen, de politiske partiene og fylkesvaraordfører og hovedutvalgsledere, sa Westermoen.

Den nye fylkesordføreren Terje Dammen takket for tilliten ved at et enstemmig fylkesting sto bak valget av ham som fylkesordfører. Han ser det som både en stor ære og oppgave å inneha den fremste rollen for den fylkespolitiske virksomheten. Jeg er opptatt av at fylkestinget - vi fylkespolitikere - skal være et godt verktøy for utviklingen av Vest-Agder. Jeg er åpen for samarbeid med alle og jeg skal gjøre mitt beste for at møtene i fylkestinget og fylkesutvalget skal skje på en god og åpen måte.

Han takket Toril Runden (AP) som gikk av som fylkesvaraordfører for hennes gode arbeid og innsats. Samtidig takket han Westermoen for hans innsats som fylkesordfører. Westermoen ble enstemmig valgt til ny fylkesvaraordfører. -Du og jeg må samarbeide godt. Jeg er overbevist om at vi skal få dette til på en god måte til beste for Vest-Agder og fylkespolitikken, sa Damman.

Terje Damman overtar kjede og klubbe fra Thore Westermoen
Terje Damman overtar kjede og klubbe fra Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. januar 2012 | Skriv ut siden