I juni i år besluttet fylkestinget at, dersom fylkestingsvalget i høst skulle gi en sammensetning av fylkestinget som tilsier at det kan utnevnes en opposisjonsleder, så kunne fylkestinget ta det opp til vurdering. Vest-Agder fylkeskommune hadde i forrige valgperiode en opposisjonsleder - Arild Birkenes fra Fremskrittspartiet. Han var frikjøpt i 50 prosent stilling. Tirsdag besluttet fylkestinget, mot stemmene til representantene fra Høyre og Demokratene, at Arbeiderpartiets gruppeleder Toril Runden, blir frikjøpt opposisjonsleder i 50 prosent stilling i de neste fire årene.

I en ny funksjonsbeskrivelse for opposisjonslederen fremgår det at oppgaven innebærer å fungere som bindeledd mellom partiene i opposisjon. Vedkommende skal søke å samordne opposisjonen i budsjettarbeidet og om mulig fremlegge et felles budsjettforslag på vegne av opposisjonen. En annen oppgave er å delta i delegasjoner og offisielle besøk som fylkeskommunen mottar eller foretar.

Utover opposisjonslederen har Vest-Agder fylkeskommune fire frikjøpte politiske stillinger. Fylkesordføreren er ansatt i full stilling, fylkesvaraordføreren i 80 prosent, og to hovedutvalgsledere i 60 prosent stilling. I Vest-Agder fylkeskommune er det færre frikjøpte politikere enn i andre fylkeskommuner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. oktober 2011 | Skriv ut siden