- Det er uaktuelt å innføre en høydebegrensning på 4,2 meter for vogntog på norske veger. Et forslag om høydebegrensning på 4,0 eller 4,2 meter, som Vegdirektoratet sendte på høring, har møtt motstand fra et samlet næringsliv og vil ikke bli iverksatt, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. - Motforestillingene er økte kostnader, større miljøutslipp og flere vogntog på vegene. Etter en samlet vurdering har jeg kommet fram til at grunnlaget for å innføre en slik grense ikke er tungtveiende nok, sier samferdselsministeren.

av admin, publisert 24. oktober 2011 | Skriv ut siden