De øvrige eierne i Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er Kristiansand kommune med en andel på 60 prosent, Aust-Agder fylkeskommune med 12 prosent og Grimstad kommune 3 prosent.

Det nye driftsselskapet bygger på en organisasjonsmodell hvor enhetene Stiftelsen Kristiansand Symfoniorkester, aksjeselskapet Agder Teater og Stiftelsen Opera Sør oppløses/avvikles og deres virksomhet overdras til Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS. De tre institusjonenes virksomhet videreføres som avdelinger i en helhetlig organisasjon med én øverste leder og ett styre. Denne omfattende omorganiseringen er nå gjennomført. Mandag 10. oktober 2011 ble bygget overlevert til eierne. Den offisielle åpningen av teater- og konserthuset vil skje med en festforestilling fredag 6. januar 2012.

Kristiansand Symfoniorkester på overleveringsarrangement i Kilden
Kristiansand Symfoniorkester på overleveringsarrangement i Kilden


av admin, publisert 26. oktober 2011 | Skriv ut siden