Under fylkestingets møte tidligere denne uken ble representantene til fylkeskommunens kontrollutvalg valgt. Kontrollutvalget består av fem medlemmer. Utvalget skal de kommende fire årene ha Vidar Kleppe (Dem) som leder og Erik Müller (SV) som nestleder. De øvrige tre medlemmene i utvalget er Marianne Tovsen (H), Irene Solli (KrF) og Arild Birkenes (FrP).

Kontrollutvalget forestår på vegne av fylkestinget det løpende tilsyn med forvaltningen i fylkeskommunen, og skal påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal også påse at fylkeskommunens årsregnskap, og fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.

Kontrollutvalget har også som oppgave å påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet og måloppnåelse ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger.


av admin, publisert 13. oktober 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer