Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen, omfatter kommunene: Kristiansand, Lillesand, Søgne, Vennesla, Birkenes, Songdalen og begge fylkeskommunene på Agder. Tirsdag 4. oktober møtes utvalget for å behandle tre viktige saker for landsdelen. Første sak er oppklaringer knyttet til belønningsavtalen mellom Samferdselsdepartementet og Kristiansandsområdet. De to andre sakene er høringer utvalget skal gi om to konseptvalgutredninger om fremtidens E39-løsning mellom Søgne og Ålgård i Rogaland og for Kristiansandsregionen.

Møtet finner sted på Fylkeshuset i Kristiansand klokken 10.00 i Fylkesutvalgssalen. Det er et åpent møte.
Areal og transportutvalget

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. september 2011 | Skriv ut siden