Samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder fylkeskommune er overrasket over den store prisøkningen på prosjektet. Nå forberedes en kuttliste. ‒ Vi var klar over at det kunne skjule seg mer dårlig fjell under havbunnen enn først antatt, og at prisoverslaget på vegprosjektet kunne øke noe etter hvert som ny seismikk ble gjort. Men det nye prisoverslaget ble overraskende mye høyere enn det opprinnelige, sier Ose, som representerer vegeier, Vest-Agder fylkeskommune. Det er fylkestinget som nå må beslutte om prosjektet skal videreføres med et revidert kostnadsoverslag. Ose sier at de nå vil undersøke mulighetene for å redusere kostnader i andre deler av vegprosjektet.

‒ Administrasjonen forbereder nå en ny sak til fylkestinget som vil beskrive det nye byggherreoverslaget per november 2011. Vi vil innarbeide de vurderinger Statens vegvesen har gjort. Denne saken vil også inneholde en mulig kuttliste, sier Ose.
Kilde: Statens vegvesen

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer