Samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder fylkeskommune er overrasket over den store prisøkningen på prosjektet. Nå forberedes en kuttliste. ‒ Vi var klar over at det kunne skjule seg mer dårlig fjell under havbunnen enn først antatt, og at prisoverslaget på vegprosjektet kunne øke noe etter hvert som ny seismikk ble gjort. Men det nye prisoverslaget ble overraskende mye høyere enn det opprinnelige, sier Ose, som representerer vegeier, Vest-Agder fylkeskommune. Det er fylkestinget som nå må beslutte om prosjektet skal videreføres med et revidert kostnadsoverslag. Ose sier at de nå vil undersøke mulighetene for å redusere kostnader i andre deler av vegprosjektet.

‒ Administrasjonen forbereder nå en ny sak til fylkestinget som vil beskrive det nye byggherreoverslaget per november 2011. Vi vil innarbeide de vurderinger Statens vegvesen har gjort. Denne saken vil også inneholde en mulig kuttliste, sier Ose.
Kilde: Statens vegvesen

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer