Daglig leder Gunnar Haddeland i Lister Bompengeselskap har nå oktobertallene for bomstasjonene i Listerregionen klare. De viser at det i løpet av årets ti første måneder er passert 56 099 flere kjøretøyer gjennom de to bomstasjonene enn i løpet av samme tidsrom i fjor. Det innebærer en vekst på 2,3 prosent. Nesten hele veksten har skjedd i bomstasjonen på E-39 på Kvinesheia. I bomstasjonen på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund har det vært så godt som ingen endring. Det er kun passert 290 kjøretøyer mer hittil i år i forhold til samme antall måneder i fjor.

Det er så langt i år registret en gjennomsnittlig døgntrafikk på 8053 kjøretøyer gjennom de to stasjonene samlet seg. I fjor var tilsvarende antall 7869. Det er imidlertid store svingninger mellom trafikken i de enkelte måneder. Lavest i år ligger januar med 5462 passeringer i døgnet, mens måneden med mest trafikk har vært juli med 11 275 døgnpasseringer.

Ved utgangen av oktober hadde det passert totalt 2 448 205 kjøretøyer gjennom bommene.
Bomstasjonen på E39 Kvinesheia

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer