Daglig leder Gunnar Haddeland i Lister Bompengeselskap har nå oktobertallene for bomstasjonene i Listerregionen klare. De viser at det i løpet av årets ti første måneder er passert 56 099 flere kjøretøyer gjennom de to bomstasjonene enn i løpet av samme tidsrom i fjor. Det innebærer en vekst på 2,3 prosent. Nesten hele veksten har skjedd i bomstasjonen på E-39 på Kvinesheia. I bomstasjonen på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund har det vært så godt som ingen endring. Det er kun passert 290 kjøretøyer mer hittil i år i forhold til samme antall måneder i fjor.

Det er så langt i år registret en gjennomsnittlig døgntrafikk på 8053 kjøretøyer gjennom de to stasjonene samlet seg. I fjor var tilsvarende antall 7869. Det er imidlertid store svingninger mellom trafikken i de enkelte måneder. Lavest i år ligger januar med 5462 passeringer i døgnet, mens måneden med mest trafikk har vært juli med 11 275 døgnpasseringer.

Ved utgangen av oktober hadde det passert totalt 2 448 205 kjøretøyer gjennom bommene.
Bomstasjonen på E39 Kvinesheia

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer