Riksantikvaren har tatt noen steg videre i fredningssak for bedehuset Emmaus på gården Gyland i Flekkefjord. Bedehuset fra 1888, er det eldste av de tre bedehusene på Gyland gård. Bygningen regnes som et av de best bevarte og mest opprinnelige bedehusene i Vest-Agder. Bedehuset ble overtatt av Vest-Agder fylkeskommune i 2006 og noe restaureringsarbeid er gjort. I forbindelse med kulturminneåret 2009 skulle det fredes tolv utvalgte kulturminner i Norge. I den forbindelse varslet Riksantikvaren oppstart av fredningssak for bedehuset Emmaus. Nå to år senere, har Riksantikvaren laget vedlegg til fredningssaken og sendt saken ut på høring. Det betyr antagelig at fredning av bygningen nærmer seg.

Emmaus er unikt som del av et særpreget kulturmiljø, som på en sjelden talende måte illustrerer kristenlivets historie i den delen av landet der vekkelsesbevegelsen hadde størst gjennomslagskraft. Emmaus fra 1888 har tilhørt indremisjonen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2011 | Skriv ut siden