Kollegiet presiserer i notatet fylkeskommunenes minimumsbehov om fire stillinger til å betjene de regionale folkehelsepartnerskapene. Fylkeskommunene må på statsbudsjettet for 2010 godtgjøres med 47,5 millioner kroner for å kunne imøtekomme de lovpålagte folkehelseoppgavene. Dette må komme i tillegg til de 35 millioner kroner som fylkeskommunene allerede mottar til arbeidet. Disse videreformidles i dag til lokalt plan, og hvis ikke kommunene mottar støtte til sitt folkehelsearbeid vil partnerskapsstrategien trolig forvitre, understrekes det.

Les notatet i sin helhet her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer