INTERACT har etablert en søkbar prosjektdatabase på Internett, som gjør det mulig å finne bade partnere og statistikk for tusenvis av ferdige og pågående Interreg-prosjekter fra år 2000 og fram til i dag. INTERACT er et støtteprogram for Interreg og har til hensikt å systematisere og formidle gode brukererfaringer mellom programmene og deltakerne i enkeltprosjektene. Nå har programmet lansert «KEEP» (Knowledge and Expertise in European Programmes), en åpen og søkbar database som gir oversikt og statistikk over Interreg-prosjekter de siste to programperiodene (fra år 2000).

Tusenvis av prosjekter
Den søkbare databasen inneholder både prosjekt- og partneropplysninger knyttet til flere tusen prosjekter som er gjennomført i Interreg III-programmene (2000-2006) og prosjekter som blir gjennomført i inneværende Interreg IV-programmer (2007-2013).
Denne informasjonen har tidligere kun vært tilgjengelig på programnivå, mens INTERACTs KEEP-basen samler denne informasjonen på ett sted: www.territorialcooperation.euNorge ikke søkbart
KEEP-verktøyet gjør det mulig å søke både ut fra prosjektdata og partnerdata, samtidig som oversikter også presenteres både som grafikk og i kart. Databasen er bygd opp rundt EUs medlemsland, og det er dermed ikke mulig å gjøre direkte oppslag på «norske» prosjekter og ledepartnere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2011 | Skriv ut siden

Hvorfor ikke titte litt bakover i arbeidsledighetskøen og ansette folk som har vært langtidsledige? Hva kan en slik tankemåte gi kommunesektoren som oppfølging av IA-avtalen? Det skriver KS-Agder på sine nettsider, www.ks.no. Rådgiver Dorrit Svenning i KS Agder trekker frem Kristiansandsbedriften Stormberg og det de kaller "1 % utfordringen" for å få langtidsledige inn på arbeidsmarkedet igjen. Nå mener KS at kommunal sektor over hele landet kan lære av Sørlandsbedriften.