I går samlet vel 80 fagskolestudenter for å danne sin første studentorganisasjon på linje med det andre studenter i Norge har Fagskoleutdanningen bygger på videregående skole og er et alternativ til høgskole- og universitetsutdanning innen fag som bygg og anlegg, helse og sosialfag, kreative fag med videre. Utdanningen, som har en varighet fra et halvt til to år, er godkjent av NOKUT – nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Det er i dag mer enn 1.300 godkjente fagskoletilbud fra over 100 skoler, som dekker cirka 16.000 studenter.

En arbeidsgruppe i Nasjonalt fagskoleråd har gjennomført et forberedende arbeid til denne historiske organisasjonshendelsen.Det er laget en omfattende dagsorden til konferansen som avsluttes i dag. Etter planen en ha valgt det første interimsstyret i den nye studentorganisasjonen inne konferansens avslutning. Dette styret skal jobbe mot et formelt stiftelsesmøte som vil bli avholdt tidlig neste år.

Organisasjonsinitiativet er støttet av Kunnskapsdepartementet både praktisk og økonomisk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2011 | Skriv ut siden