Partene har nå blitt enige om prioriteringer for en ny periode 2012-2015 og en modell for finansiering som legger en større del av belastningen på staten. Satsingen skal omfatte all videre- og etterutdanning der staten bidrar med midler, inkludert rektorutdanningen.

Stor variasjon i behov
En viktig forutsetning for elevenes læring er lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse. De fleste lærere har god utdanning, men det er store forskjeller i faglig fordypning i de fagene de underviser i. Behovet for kompetanseutvikling må vurderes ut fra situasjonen i den enkelte kommune og fylkeskommune, på den enkelte skole og hos den enkelte lærer. Normalt skal lærere ved skoler og i fag med store mangler i faglig kompetanse prioriteres.

Om utdanningstilbudet
Studiet bygger på moduler som til sammen gir 60 studiepoeng i faget (ca. ett studieår), med minst 15 studiepoeng per modul.
• Tilbudet i fagene norsk, samisk, matematikk og engelsk får samme omfang som før
• Tilbudet i leseopplæring og rådgiving blir noe mindre enn før
• Tilbudene innen mat og helse, kroppsøving, musikk, kunst og håndverk justeres ut fra etterspørsel
• Lærere i videregående opplæring får tilbud ut fra skoleeiers behov lokalt
• Arbeidet med å utvikle tilbud til lærere i yrkesfag fortsetter
• Rektorutdanningen skal gi rektor en klarere forståelse av sin lederrolle og få økt styrke til å stå i rollen
• Lærere kan også søke seg til rektorutdanningen
• Med etterutdanning menes systematisk kompetanseutvikling som ikke gir studiepoeng.

Prioriterte områder vil være regne- og leseopplæring, klasseledelse, vurdering for læring og andrespråkspedagogikk.

Om finansieringen
• Staten tildeler utvalgte UH-institusjoner midler til å utvikle tilbud
• Staten dekker 50 prosent av vikarkostnadene per studieplass
• Skoleeier dekker 25 prosent av vikarkostnadene, i tillegg til reise, opphold, læremidler, m.v.
• Deltakerne dekker 25 prosent i form av bruk av egen tid

Omforente rammer
Strategidokumentet som partene har undertegnet angir rammene for samarbeidet om kompetanseutvikling. Strategien omfatter statens økonomiske bidrag til skoleeiere i deres arbeid med å oppfylle kravene i opplæringsloven. Det er lagt opp til jevnlige møter for å vurdere gjennomføringen og foreta justeringer der hvor det synes nødvendig.

Strategidokumentet Kompetanse for kvalitet

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer