-Det er alt for sjeldent vi har snorklippinger for åpning av veianlegg i denne delen av landet. Det burde vi ha langt oftere, sa nylig avgått ordfører i Lindesnes Ivar Lindal under et åpningsarrangement for ny veistrekning mellom Fardal og Osestad i går. Han rettet varm takk til de mange som har stått på for å få veianlegget realisert. Han trakk i den sammenheng frem både fylkesordfører Terje Damman og fylkesvaraordfører Thore Westermoen for godt arbeid. Men spesiell takk fikk fylkestingsrepresentant Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet for hans langvarige innsats og uttrettelige arbeid mot sine partikolleger i samferdselsministerstolen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer