-Det er alt for sjeldent vi har snorklippinger for åpning av veianlegg i denne delen av landet. Det burde vi ha langt oftere, sa nylig avgått ordfører i Lindesnes Ivar Lindal under et åpningsarrangement for ny veistrekning mellom Fardal og Osestad i går. Han rettet varm takk til de mange som har stått på for å få veianlegget realisert. Han trakk i den sammenheng frem både fylkesordfører Terje Damman og fylkesvaraordfører Thore Westermoen for godt arbeid. Men spesiell takk fikk fylkestingsrepresentant Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet for hans langvarige innsats og uttrettelige arbeid mot sine partikolleger i samferdselsministerstolen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer