Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder har sammen med Vest-Agder fylkeskommune avholdt høstkonferanse på Rosfjord i Lyngdal 3. og 4. november. Temaet var å belyse noe av framtidens utfordringer innen helse og omsorgsfeltet knyttet til samhandlingsreformen som trer i kraft fra årsskiftet. Konferansen hadde 170 deltakere fra kommuner, spesialisthelsetjenestenog frivillige organisasjoner. Så langt har tilbakemeldingene fra deltakerne vist at dette var nyttig og at det er ønskelig med gjentakelse.

-Vi hadde forsøkt å samle fagfelt innen folkehelse, omsorg, rus og psykisk helse med i en felles konferanse, hvor samhandlingsreformen og de nye helselovene vil gi mer eller mindre konsekvenser fra nyttår. Det er første gangen Helse- og omsorgsavdelingen, sammen med fylkeskommunen, avholder en konferanse som favner alle fagfelt den har i sin portefølje, sier Håkon Kiledal.
Se presentasjonene fra konferansen nedenfor:
Anders Midtsundstad_Fritid med bistand (PDF/Adobe Reader-fil - 1,0 MB)
Anne Lene Dale_Regional monitor, levekår i Agder - Status og utfordringer i levekårsarbeidet i Vest- Agder (PDF/Adobe Reader-fil - 1,8 MB)
Doris Håland og Asborg Svindland_ Erfaringer med oppstart av interkommunal pårørendeskole (PDF/Adobe Reader-fil - 436,4 kB)
Fredrik Dahl_Pasientrettighetsloven 4A (PDF/Adobe Reader-fil - 303,7 kB)
Hanne Damsgaard_ Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF/Adobe Reader-fil - 59,9 kB)
Hilde Engenes_ Regionalt Rehabiliterings - og kompetansesenter fro rusmiddelavhengige (PDF/Adobe Reader-fil - 1,8 MB)
Knut Inge Klepp_ Effektive tiltak i folkehelsearbeidet (PDF/Adobe Reader-fil - 2,2 MB)
Kåre Hagen, NOU 201111 Innovasjon i omsorg - Kontaktmøte O2015 19102011 (PDF/Adobe Reader-fil - 686,3 kB)
Lasse Franzen_Demensplan 2015 (PDF/Adobe Reader-fil - 1,5 MB)
Nina Iversen_ Ny områdeplan for rehabilitering - behandlingsforløp - samhandling (PDF/Adobe Reader-fil - 1,1 MB)
Ragnhild Spigseth_ Lov om folekhelsearbeid (PDF/Adobe Reader-fil - 466,5 kB)
Steinar BarstadDE FEM OMSORGSMYTENE (PDF/Adobe Reader-fil - 1,8 MB)
Tor Åm _ Lokalmedisinske senter (PDF/Adobe Reader-fil - 402,4 kB)
Tor Åm_ Nasjonal helse og omsorgsplan (PDF/Adobe Reader-fil - 552,3 kB)
Asle Moltumyr Vest Agder folkehelse og plan (PDF/Adobe Reader-fil - 3,8 MB)
Eirik Abildsnes kommunale frisklivssentraler (PDF/Adobe Reader-fil - 2,2 MB)

Kontaktperson: Håkon Kiledal, Tlf. 38 17 68 97/ Mob. 957 85 597


Kilde: Fylkesmannen i Vest-Agder

av admin, publisert 14. november 2011 | Skriv ut siden