I dag besluttet hovedutvalget for kultur og utdanning(HKU) å gi fylkeskulturprisen til dirigent og kunstnerisk leder Rolf Gupta. Leder for HKU, Olav Haavorstad synes det er en verdig prisvinner.Gupta har betydd og betyr mye for musikklivet i Agder. Han har vært en pådriver for at musikerne i symfoniorkesteret spiller og engasjerer seg på mange arenaer også blant barn, unge og eldre. I høst har han turnert sammen med Kristiansand Symfoniorkester til alle kommuner i Vest-Agder, og gitt mellom 23 – og 24.000 elever et fantastisk møte med orkestermusikk.

av Macdonald, Cheryl, publisert 24. november 2011 | Skriv ut siden