-Dette er en gledens dag og et viktig skritt i riktig retning i arbeidet med å utvikle E39 i Vest Agder frem mot en tidsmessig veistrekning. Vi får nå en god løsning på en 4 kilometer lang strekning av E39 som i Nasjonal Transportplan er omtalt som en ulykkesbelastet flaskehals. Etter å ha fått se veianlegget er det ikke tvil om at det innfrir fullt ut prosjektets hovedmål - å bedre fremkommeligheten, ikke minst vinterfremkommeligheten, og sikkerheten på E39, samt å bedre nærmiljøet for lokalbefolkningen, sa fylkesordfører Terje Damman i sin tale ved åpning av en ny E39 strekning mellom Fardal og Osestad i Lindesnes i går.

-For de veifarende er det også godt å gå inn i vinteren uten fare for å gjennomleve problemer og køer i Steinslandsbakken når trailere og andre kjøretøyer uten å være tilstrekkelig utstyrt for vinterføre ikke kommer verken opp eller ned. På den nye veien er det en bakkestigning på 4,5 prosent. Det er godt under gjeldende krav og dermed slipper vogntogene de harde kneikene på vinterstid. Forbikjøringsfelter vil også bidra til mindre kødannelser. Og midtdeler på hele strekningen vil ha stor ulykkesreduserende betydning. Ikke minst vil disse tiltakene føre til at vi veifarende vil føle oss tryggere på veien, sa Damman.

Han viste til at strekningen mellom Fardal og Osestad er det første delprosjektet i nødvendige

Damman overrekker blomst til Ove Vearstad
Fylkesordfører Damman overrekker blomst til Ove Vearstad som var første bilist gjennom det nye veianlegget.
utbedringer mellom Audnaelva og Osestad. -Og siden arbeidene kom i gang på anlegget 1. januar i fjor har det gått raskt fremover. Prosjektkostnaden på 311 millioner kroner ligger også innforbi kalkylen. Ja faktisk lå de opprinnelige kostnadsoverslagene fra 2007 - oppjustert til 2011 tall -ca 115 mill over den reelle prosjektkostnaden. Vi kan med andre ord fastslå at både fremdriftsplan og kostnadsramme er mer enn overholdt. Så vidt jeg kjenner til er også de krav som er stilt til standard og kvalitet oppfylt. Derfor er det grunn til å rose de som har stått for planlegging og gjennomføring av anleggsarbeidet. Takk for vel utført jobb.

-Nå ser vi frem til at neste delprosjekt mellom Fardal og Vigeland kan komme i gang. Arbeidet med nødvendig planlegging er i gang ogreguleringsplanen vil bli vedtatt i kommunestyret i løpet av våren 2012 etter det jeg har forstått.

-Men selv om dette er en gledens dag kan jeg ikke unnlate å gi uttrykk for skuffelse over at det i statsbudsjettet for 2012 ikke var avsatt noen midler til videreføringen, verken til planlegging eller fysisk arbeid. Men vi ser jo i terrenget nå at det allerede er påbegynt fysisk arbeid på den neste delstrekningen. Dette i seg selv borger vel for at videre fremdrift kommer om ikke altfor lenge. Flere av oss som har hørt samferdselsministeren uttale seg om videreføringen har nok tolket henne som om at midler til videreføring skulle komme allerede fra 2012 av.

-La oss glede oss over fire ny kilometer med god og moderne vei på den vel 20 mil lange strekningen mellom Kristiansand og Stavanger. La oss også jobbe i fellesskap for og også se frem til det som kommer senere på denne delen av E39, sa fylkesordføreren før han klippet båndet og erklærte veistrekningen for åpnet.

Terje Damman åpner E-39 Fardal-Osestad
Fylkesordfører Terje Damman åpner E-39 Fardal-Osestad assistert av regionvegsjef Kjell Inge Davik.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer