Nylig avholdt de nyvalgte fylkesordførerne sitt første møte etter høstens fylkestingsvalg. Av totalt 19 fylkesordførere/fylkesrådsledere kommer ti fra Arbeiderpartiet, åtte fra Høyre og en fra Senterpartiet. PÅ kollegiets konstituerende møte ble fylkesordfører Tore O. Sandvik, Sør Trøndelag (Ap) gjenvalgt som leder. Til nestleder valgte kollegiet fylkesordfører Nils Aage Jegstad, Akershus (H). Det ble også valgt et arbeidsutvalg på fem medlemmer. Fylkesordfører Terje Damman ble valgt til varamedlem i Arbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget,som tidligere har bestått av sju medlemmer, består nå av fem medlemmer. Disse ble valgt:

Arbeiderpartiet:
Medlemmer:
Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Sør Trøndelag
Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold
Åshild Kjeldsnes, fylkesordfører i Sogn og Fjordane
Vara:
Pia Svendsgård, fylkesråd i Troms
Gro Lundby, fylkesordfører i Oppland

Høyre:
Medlemmer:
Nils Aage Jegstad, fylkesordfører i Akershus
Janne Johnsen, fylkesordfører i Rogaland
Vara:
Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder
Tom-Christer Nilsen, fylkesordfører i Hordaland


av Torkelsen, Jan H., publisert 2. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer