Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i går at gamle E39 fra Fardal til Udland blir omklassifisert til fylkeskommunal vei. Strekningen er 3,4 kilometer lang. Omklassifiseringen er en følge av at den nye E39 på strekningen mellom Fardal og Osestad ble åpnet 31. oktober. Dette krever at gamle del av E39 nedklassifiseres. Hovedutvalget presiserer at omklassifiseringen vil bli revurdert ved en kommende helhetlig gjennomgang av det fylkeskommunale veinettet.

I forhold til omklassifiseringssaken av veien vil Statens vegvesen foreta de utbedringer som er nødvendige for at veiens tekniske tilstand skal være i henhold til lovverket. Vegvesenet opplyser at det er avsatt midler til reasfaltering og skilting på denne vegstrekningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer