Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i går at gamle E39 fra Fardal til Udland blir omklassifisert til fylkeskommunal vei. Strekningen er 3,4 kilometer lang. Omklassifiseringen er en følge av at den nye E39 på strekningen mellom Fardal og Osestad ble åpnet 31. oktober. Dette krever at gamle del av E39 nedklassifiseres. Hovedutvalget presiserer at omklassifiseringen vil bli revurdert ved en kommende helhetlig gjennomgang av det fylkeskommunale veinettet.

I forhold til omklassifiseringssaken av veien vil Statens vegvesen foreta de utbedringer som er nødvendige for at veiens tekniske tilstand skal være i henhold til lovverket. Vegvesenet opplyser at det er avsatt midler til reasfaltering og skilting på denne vegstrekningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer