Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i går at gamle E39 fra Fardal til Udland blir omklassifisert til fylkeskommunal vei. Strekningen er 3,4 kilometer lang. Omklassifiseringen er en følge av at den nye E39 på strekningen mellom Fardal og Osestad ble åpnet 31. oktober. Dette krever at gamle del av E39 nedklassifiseres. Hovedutvalget presiserer at omklassifiseringen vil bli revurdert ved en kommende helhetlig gjennomgang av det fylkeskommunale veinettet.

I forhold til omklassifiseringssaken av veien vil Statens vegvesen foreta de utbedringer som er nødvendige for at veiens tekniske tilstand skal være i henhold til lovverket. Vegvesenet opplyser at det er avsatt midler til reasfaltering og skilting på denne vegstrekningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer