Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i går at gamle E39 fra Fardal til Udland blir omklassifisert til fylkeskommunal vei. Strekningen er 3,4 kilometer lang. Omklassifiseringen er en følge av at den nye E39 på strekningen mellom Fardal og Osestad ble åpnet 31. oktober. Dette krever at gamle del av E39 nedklassifiseres. Hovedutvalget presiserer at omklassifiseringen vil bli revurdert ved en kommende helhetlig gjennomgang av det fylkeskommunale veinettet.

I forhold til omklassifiseringssaken av veien vil Statens vegvesen foreta de utbedringer som er nødvendige for at veiens tekniske tilstand skal være i henhold til lovverket. Vegvesenet opplyser at det er avsatt midler til reasfaltering og skilting på denne vegstrekningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer