Hidra-tunnelen kan bli anslagvis 60 millioner kroner dyrere enn først planlagt. En av årsakene er at tunnelen må bygges dypere som følge av dårlig fjellkvalitet under Hidrasundet.Den antatte prisøkningen på vegprosjektet fører til at saken må tilbake til Vest-Agder fylkesting for ytterligere finansiering, før grønt lys kan gis. Prosjektleder Oddvar Kaarmo sier kravet om en dypere og lengre tunnel kommer som en konsekvens av den dårlige fjellkvaliteten midtfjords i Hidrasundet. Resultatene fra grunnundersøkelser og seismikk utført senest sommeren 2011, viser at fjellet stedvis er svært oppsprukket.

Bedre sikring
– For å redusere sannsynligheten for ras under drivearbeidene, må vi øke overdekningen på fast fjell mellom havbunnen og tunneltaket fra 45 til 50 meter. Konsekvensen er at vi må bygge tunnelen dypere, og at den blir rundt 65 meter lenger enn først planlagt, sier Kaarmo.

I kalkylen er det også lagt inn forsterket omfang av fjellsikring, også dette som en konsekvens av den dårlige fjellkvaliteten.

– I tillegg har vi foreslått at tunnelhvelvingen bygges med PE-skum som vann- og frostsikring, og med sprutbetong som brannsikring. Det er en mer robust løsning enn tunnelduk. Løsningen koster noe mer, men er billigere å drifte, sier Kaarmo.

I nærheten av anleggsområdet er det både oppdrettsanlegg og yngleplass for torsk. De kan bli påvirket av byggearbeidene. I tidligere økonomiske anslag er det ifølge Kaarmo ikke tatt tilstrekkelig økonomisk høyde for de tiltakene prosjektet må iverksette for å unngå skader på fisk og nærmiljø.
Avklaring
Den siste tiden har Statens vegvesen og Multiconsult bearbeidet og oppjustert byggherreoverslaget

Hidrasundet
Hidrasundet
for Hidra landfast. Forventet kostnad på prosjektet går opp fra 345 til 405 millioner kroner. Prosjektet må være fullfinansiert før tunnelen kan legges ut på anbud.

– Saken må tilbake til fylkestinget, siden vi nå overstiger tidligere godkjent totalramme, sier Kaarmo.

Samferdselsseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune legger opp til å fremme saken for fylkestinget 13.-14. desember. Samtidig gjør Vegvesenet klar anbudspapirene. -Blir finansieringsforslaget godkjent på møtet midt i desember, kan vi sende ut anbudspapirene dagen etterpå. Vi har loddet stemningen blant entreprenørene, og det er stor interesse for jobben med å bygge tunnel til Hidra. Dersom fylkestinget gir sin aksept, kan byggearbeidene komme i gang tidlig i 2012, sier Kaarmo.

Kilde: Statens vegvesen

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. november 2011 | Skriv ut siden