Det kom godt og vel 170 tilhørere til InspirasjonsKilden for å høre Abid Raja på Kilden Teater- og Konserthus torsdag. Folk kom fra hele regionen. Assisterende regiondirektør i IMDI sør, Ingrid Sætre, ønska velkommen og fortalte om Agder for Alle, og den lange veien til dette første åpne arrangementet under den paraplyen. En paraply som skal kunne tilby slike inspirasjonsforedrag, konferanser og forhåpentligvis ha oversikt over alt som skjer av integrerings- og interkulturell virksomhet i regionen.

Abid Raja tok utgangspunkt i et dialogmøte han hadde tatt initiativet til på Litteraturhuset i Oslo etter demonstrasjonene utenfor Israels ambassade 2009. Hva skjer når demonstranter og myndigheter møtes til dialog – jo det skjer noe, en oppklaring, forståelse og forklaringer. Han la vekt på at innvandrere av både første og andre og tredje generasjon for den saks skyld, ikke klarer integreringsprosessen aleine. Den må vi være sammen om. Abid Raja fikk folk til å svare på sine utfordringer, og 8. klassingene fra Grim skole imponerte med sitt engasjement. Det var også elevgrupper fra Tangen videregående skole og Kongsgård skolesenter.
Abid Raja på Agder for alle
Abid Raja på Agder for alle hvor han holdt et engasjert og inspirerende foredrag.

av Inga Lauvdal, publisert 25. november 2011 | Skriv ut siden