I arbeidsgruppa ”Agder for alle’ er det representanter fra fylkeskommunen, Kristiansand, GrimstadlogoAgderforalle og Arendal kommuner, Mediehøgskolen Gimlekollen, IMDI, Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene.

Dette er åpent for publikum, og kan være et lite lunsjmøte for alle interesserte, og ikke minst for folk som jobber med likestilling, integrering og samfunnsspørsmål. Flere skole har alt meldt sin interesse.


av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2011 | Skriv ut siden