Fylkesmannen i Aust-Agder har mottatt søknad om endring av fylkestilhørighet fra Birkenes-, Iveland-, Lillesand- og Evje og Hornnes kommuner. Kommunal og regionaldepartementet har nå sendt ut en presseorientering om hvordan behandlingen av søknadene blir. I forbindelse med valget 12. september 2011 var det folkeavstemning i hele Aust-Agder fylke med spørsmål om fylkessammenslåing. Innbyggerne i Lillesand, Birkenes og Iveland ble også spurt om de ønsket endring av fylkestilhørighet dersom det ikke ble noen sammenslåing av fylkene.

Resultatet av folkeavstemningen om fylkessammenslåing ble nei. Innbyggerne i Lillesand, Birkenes og Iveland stemte ja til endring av fylkestilhørighet. I oktober 2011 mottok Fylkesmannen i Aust-Agder søknader fra de fire kommunene Birkenes, Iveland, Lillesand og Evje og Hornnes om å få ”flytte” til Vest-Agder fylke. I samarbeid med Fylkesmannen i Vest-Agder er søknadene sendt fylkestingene på høring. Fristen for tilbakemelding er satt til 1. februar 2012. Kommunal- og regionaldepartementet regner med at fylkestingene behandler saken i løpet av desember i år. KRD utlyser parallelt en konkurranse om utredning av konsekvensene ved en endring av fylkesgrensen.
I en slik utredning vil en se nærmere på konsekvensene for:
Kommunene som søker overflytting
De øvrige kommunene i Aust-Agder
Kommunene i Vest-Agder
Fylkeskommunene.

Aktuelle tema for en slik utredning er konsekvenser for demokrati og deltakelse, økonomi, tjenesteproduksjon og forholdet til regional statsforvaltning i tillegg til konsekvenser for representasjon på Stortinget.

Når utredningen er gjennomført, blir den sendt på høring til de berørte partene. Dette skjer trolig våren 2012.

Kommunal- og regionaldepartementet tar sikte på å oversende saken til Stortinget for endelig avgjørelse i løpet av høsten 2012.


av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2011 | Skriv ut siden