Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder har besluttet at Fylkespris for universell utforming 2011 tildeles Midt-Agder friluftsråd ved daglig leder Per Svein Holte. Prisen, som er på 20 000 kroner, gis ut i et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest-Agder. Den gis som en stimulans til en person, organisasjon eller gruppe som har gjort en ekstra innsats for å oppnå god tilgjengelighet gjennom universell utforming. Dette som et godt eksempel til etterfølgelse av andre.

Midt-Agder friluftsråd har i år utgitt boken ”Veiviseren – 50 turer på hjul”. I boken beskrives 5050 turer på hjul frilufts- og turmuligheter i Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand. Det spesielle i boken er at alle turene er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er spesielt fokusert på tilgjengelighet med rullestol/scooter. I tillegg er det tatt hensyn til svaksynte i turbeskrivelsene, spesielt med tanke på kontraster og ledelinjer i naturen.
Boken er også egnet for alle andre som vil på tur enten med barnevogn, sykkel eller bare til fots. Alle turene har en turbeskrivelse med praktisk informasjon om vanskelighetsgrad, lengde og spesiell tilrettelegging. Det er i tillegg kart til hver tur, samt natur- og kulturhistoriske opplysninger om de ulike områdene.

Rådet mener at Midt-Agder friluftsråd har gjort en god og viktig jobb for å stimulere til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer seg på tur. Dette anses som særlig viktig siden det finnes få eller ingen andre turbøker som retter seg mot denne målgruppen.

Prisen vil bli overlevert i forbindelse med fylkestingets møte i Kristiansand i desember.

av admin, publisert 16. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer