Arbeidstilsynet gjennomfører nå tilsyn med ungdomsbedrifter i Ungt Entreprenørskap. Tilsynene foregår fra midten av november til midten av desember. -Vi håper og tror at et tilsyn fra Arbeidstilsynet vil bidra til å gjøre ungdommene kjent med at det finnes en arbeidsmiljølov, og at det er viktig å følge den, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. -De som er unge skal ha det bra på jobb. Derfor er det viktig for oss å komme tidlig på banen. Målet er å bedre sikkerheten og å øke kunnskapen om arbeidsmiljø, plikter og rettigheter hos de som er nye i arbeidslivet, sier hun.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden