Vi er nå 4 973 000 personer i Norge, 65 000 flere enn for et år siden. Folkeveksten er den nest høyeste i noensinne. Nettoinnvandringen stod for 70 prosent av folkeveksten. For Vest-Agders del var folketallet per 1. januar på 172 408 innbyggere. I løpet av årets ni første måneder økte det med 1549 til 173 957. Veksten skriver seg fra et fødselsoverskudd på 636 og en netto innvandring på 913. Tretten av fylkets 15 kommuner har økt innbyggertallet. Det er bare Farsund (-4) og Åseral (-6) som har hatt en nedgang.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2011 | Skriv ut siden