Et førtitalls deltakere fra ulike regionalkontorer, Generaldirektoratet for regionalsaker i Europakommisjonen og EU-delegasjonen deltok på seminaret om Norges regionsamarbeid med Europa, som ble gjennomført i Brussel nylig. Sentralt på seminaret sto evaluering av Interregs betydning for norsk regionalt samarbeid. - Norge vil videreføre sitt engasjement i Interreg også i neste periode. Det er viktig at vi fortsatt kan ha muligheten for å være ledende partner i prosjekter finansiert av Interreg. Norge vil derfor være aktivt involvert i arbeidet med de nye programmene for neste periode sier Jan Edøy, regionalråd ved Norges delegasjon til EU.

Interreg har som mål å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene i Europa gjennom sterkere regionalt samarbeid. Norge har deltatt i Interreg-programmet siden 1996. I anledningfemtenårsjubileet har det på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartemenet blitt utarbeidet en rapport om Norge og Interreg. Resultatene av rapporten ble lagt fram på seminaret av Sverre Mauritzen, tidligere regionalråd ved EU-delegasjonen, og forsker Einar Leknes fra Universitetet i Stavanger.

- Forskningsrapportene viser klart at Norge er en svært aktiv og forpliktende partner i det europeiske territorielle samarbeidet, Interreg. Gjennomgangen bekrefter også at deltakelsen i Interreg setter varige positive spor etter seg i norske regioner og kommuner. Analysene bekrefter også en stadig økende interesse for deltakelse i programmene, oppsummerer regionalråd Jan Edøy på EU-delegasjonens hjemmesider.
Kilde: Interreg.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden