Din klasse kan få det ærefulle oppdrag å være en av syv utvalgte klasser fra hele landet som kårer UPrisen 2012. UPrisen er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og Den kulturelle skolesekken i syv fylker. De søker nå etter klasser på 9. trinn som kan representere Vest-Agder fylke. UPrisen legges merke til. Riksdekkende media dekker prisutdelingen. Også lokalpresse er positiv til prosjektet. Skolen vil ha muligheter til å få medieomtale. Pressedekning vil også virke motiverende på elevene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2011 | Skriv ut siden