Kvaliteten på elevenes opplæring under og etter eksamensperioden er et stadig tilbakevendende diskusjonstema. Det blir blant annet hevdet at mange elever, særlig i siste året av den videregående opplæringen på studieforberedende program, får fri når de egentlig skulle hatt ordinær opplæring. Et annet poeng er at timene gjennomføres med lite motiverte elever og kanskje med begrenset faglig innhold

Et tilsyn gjennomført av Utdanningsdirektoratet i 2008 viste at flere elever i dag ikke får oppfylt det totale minstetimeantallet de har krav på. Ved å flytte de timene som i dag gjennomføres etter eksamen, til før eksamensperioden, vil det bli enklere å oppfylle minstetimeantallet. Elevene vil få mer opplæring før eksamen og være bedre forberedt til denne. Vi unngår dessuten at det må gjennomføres opplæring etter at standpunktkarakterer er satt og eksamen er gjennomført, en opplæringsperiode som i dag oppleves som lite motiverende for mange elever.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer