Kvaliteten på elevenes opplæring under og etter eksamensperioden er et stadig tilbakevendende diskusjonstema. Det blir blant annet hevdet at mange elever, særlig i siste året av den videregående opplæringen på studieforberedende program, får fri når de egentlig skulle hatt ordinær opplæring. Et annet poeng er at timene gjennomføres med lite motiverte elever og kanskje med begrenset faglig innhold

Et tilsyn gjennomført av Utdanningsdirektoratet i 2008 viste at flere elever i dag ikke får oppfylt det totale minstetimeantallet de har krav på. Ved å flytte de timene som i dag gjennomføres etter eksamen, til før eksamensperioden, vil det bli enklere å oppfylle minstetimeantallet. Elevene vil få mer opplæring før eksamen og være bedre forberedt til denne. Vi unngår dessuten at det må gjennomføres opplæring etter at standpunktkarakterer er satt og eksamen er gjennomført, en opplæringsperiode som i dag oppleves som lite motiverende for mange elever.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer
 • Mandal Vgs
  av jto, 08.10.19

  Ombygging av avdeling for hverdagslivstrening på Mandal videregående skole blir avklart i økonomiplanen

  Les mer