Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget Sigmund Oksefjell overbrakte, ved åpningsarrangementet av den nye E-39-strekningen i går, en hilsen fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa: -Gratulerer med dagen! Eg gler meg i lag med dykk. Løysinga som kom på plass i ”tolvte time” er framtidsretta. Lokalt engasjement, praktiske og gode løysingar, vert lytta til, og vinn fram. Den nye vegen som opnar i dag kjem i staden for ein veg som har vore vanskeleg for tunge køyretøy, hatt mange ulukker og generelt dårleg standard. Eg registerer og med glede at vegen har vorte rimelegare enn det opphavlege kostnadsoverslaget.

-Prosjektet i Lindesnes vil gjera tilhøva enklare og tryggare for både lokale trafikantar og for gjennomgangstrafikk. I dag gledar vi oss over 4 km ny veg.

-Framleis har vi eit arbeid å gjera med E39 gjennom Lindesnes. Både vegen rundt Giskedalskilen og dei tett busette områda mot Vigeland gjer at det er trong for ny veg også der. Kommunen og Statens vegvesen arbeider for fullt med å få på plass ein reguleringsplan for strekninga frå Vigeland og over til den nye vegen på Fardal.

-Departementet la i budsjettet for 2011 til grunn at det skulle veljast ei enkel løysing for tilkopling mellom ny og gammal veg på Fardal. Vi må koma tilbake til vidare utbygging av Vigeland – Fardal når det ligg føre nødvendige avklaringar.

-Nok ein gong: Gratulerer med dagen!


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer