Vest-Agder fylkeskommune ønsker å støtte opp om tiltak som bidrar til mer friluftsliv i fylket. Både lag, foreninger, kommuner og friluftsråd kan sende inn søknad om økonomisk bidrag til sine prosjekter. Søknadsfristen i Vest-Agder er utsatt til 1. februar 2012.

Hvert år deler Vest-Agder fylkeskommune ut tilskudd til gode prosjekter som vi mener bør realiseres. Det går an å søke tilskudd fra følgende to tilskuddsordninger som fylkeskommunen forvalter:
1. Tilskudd til friluftslivstiltak2. Tilskudd til tilretteleggingstiltak i statlig sikrede friluftslivsområder
Fylkeskommunen bidrar gjerne med veiledning knyttet til søknader og søknadsprosess.

av Lassen, Bård Andreas, publisert 6. desember 2011 | Skriv ut siden