Fylkestinget besluttet i oktober å legge ut forslag til planprogram for en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for Vest-Agder til offentlig ettersyn. Planen skal gjelde for tidsrommet 2013-2018. Tirsdag ble det arrangert oppstartskonferanse for planarbeidet. Rundt 110 interesserte deltok på konferansen i Kristiansand. Fylkesordfører Terje Damman understreket i sitt åpningsinnlegg at planen vil bli Vest-Agder fylkeskommunes regionalpolitiske styringsinstrument når det gjelder arbeidet med fysisk aktivitet, idrett, frluftsliv og folkehelse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2011 | Skriv ut siden