Elever og lærere på helse- og sosialfag på Kvadraturen skolesenter hadde nylig en annerledes og tankevekkende dag. Temaet var mobbing, og forsker ved Universitetet i Agder, Ingrid Lund, tok forsamlingen med inn i viktige og utfordrende tankeprosesser. Mobbing foregår i mange former og er ikke alltid like lett å oppdage. Hva er egentlig mobbing? Og hva kan vi gjøre for å forhindre at det skjer?

Dagen startet med at Ingrid Lund fortalte litt om sin bakgrunn. Hun har fulgt etter ungdom i to år og snakket med de stille guttene og jentene. Hvordan har de det? Hva skjuler seg bak fasaden? Mobbing angår alle, ikke bare mobberen og den som blir mobbet, men også tilskueren. Derfor er det viktig å se nærmere på alle de tre rollene.
Kristin
Kristin
Så kom Kristin fram til mikrofonen. Kristin ble mobbet som barn og har tidligere fortalt sin historie på programmet Puls i NRK. Hun fortalte hvordan mobbingen tok form, først var den fysisk - klassekamerater som dyttet henne utfor en skråning, en skolesekk som ble tømt... Siden ble det mer skjult - stygge kommentarer, utestenging fra fellesskapet. Det å omgås andre naturlig i sosiale sammenhenger måtte hun lære som voksen. Historien hennes går inn på oss. Likevel vet vi at mobbing skjer.
Dagen fortsatte med at elevene gikk i grupper for å øve inn et rollespill, hvor alle de tre aktørene - mobber, mobbeoffer, tilskuer - skulle være til stede. Gruppene skulle selv finne på en tenkt situasjon og øve denne inn. De skulle prøve å se de forskjellige personene i dramaet innenfra og utenfra. Deretter skulle de fremføre det for medelever og lærere. Under fremføringen stoppet Ingrid Lund forestillingen i hendelsesforløpet for å fokusere på hva som skjedde mellom rollefigurene. Hvilke følelser ble satt i sving? Hvilken situasjon utløste det? Hvordan kunne man gjort det annerledes?
Dagen avsluttet med at alle igjen gikk i grupper for å lage et bra Antimobbeslagord. Disse ble også fremført i auditoriet foran resten av forsamlingen.

av Åse Haugland og Jan Torkelsen, publisert 17. november 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Kompetansestrategi Motiv
  av jto, 11.12.19

  Mange involvert i å følge opp Kompetansestrategi Agder 2030

  Les mer
 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer