-Regjeringens mål er digitalt førstevalg. Den digitale kommunikasjonen med det offentlige skal være det automatiske førstevalget – og ønsker du ikke-digital kontakt, må du be eksplisitt om det, sa fornyingsminister Rigmor Aasrud på en konferanse i forrige uke. Digitaliseringen vil innebære at kommunikasjonen med det offentlige som i dag skjer per papirbrev, telefon eller personlig oppmøte, i fremtiden i størst mulig grad skal skje digitalt, det vil si på nett. -De som ikke kommuniserer digitalt, skal fortsatt få manuelt tjenestetilbud. De tjenestene som krever brukernærhet skal fortsatt ha det. Men førstevalget, utgangspunktet, skal være digitalt, sa Aasrud.

Hun viste til at en ny måling viser at 93 prosent nordmenn har PC og 92 prosent har internettilgang hjemme. 3, 1 millioner nordmenn bruker nettbank. Nesten halvparten av de over 66 år bruker nettbanken som sin dagligbank. -Tallene på bruk av internett og nettbank gir signaler om at de fleste av oss er klare for å møte det offentlige i stadig større grad på nett enn det vi gjør i dag, fastslo statsråden.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2011 | Skriv ut siden