-Fag- og svennebrevet er et bevis for at hver enkelt av dere gjennom energisk og målbevisst arbeid gjennom mange år har dyktiggjort dere for yrker vi ikke kan unnvære. Samfunnet har bruk for dere og deres fagkunnskap. Det var budskapet fylkesordfører Terje Damman gav i sin tale til de fremmøtte. Det ble nylig holdt to høytidelige seremonier, en i Kristiansand og en i Lyngdal, der vitnemål eller fag/svennebrev ble delt ut til den enkelte.

(lenke til bildene, se slutten av artikkelen)
En gang i året deles det ut fagbrev og svennebrev til de som i løpet av det siste året har bestått prøven innen for sitt fagfelt. For de fleste er dette endelig bevis på det de har lært etter to år på skole og to år i lære i en bedrift.

Flinke lærlinger og flinke med lærlinger

Norgesmester fikk blomster
Norgesmester fikk blomster

Begge stedene var det en Norgesmester blant de fremmøtte. I Kristiansand fikk Silje Egeland (malerfaget) blomster fra Mesterlauget for sin innsats i Yrkes-NM. I Lyngdal var det Åshild Bruskeland (butikkslakterfaget) som fikk gratulasjoner fra fagutdanningssjef Tove Karlsrud, for sin innsats i Yrkes-NM i år.
Norgesmester i butikkslakterfaget, gratuleres av fagutdanningssjef i Vest-Agder
Norgesmester i butikkslakterfaget, gratuleres av fagutdanningssjef i Vest-Agder

Vest-Agder er også et av landets fylkes der flest personer får lærlingeplass, over 80 prosent. Det skylles et næringsliv som tar ansvar og et godt samarbeid mellom næringslivet, opplæringskontorene og fylkeskommunen som har ansvaret for videregående opplæring i Vest-Agder. Likevel er det fortsatt behov for flere lærlingeplasser. Derfor utfordres særlig det offentlige til å opprette flere plasser. Selv har fylkeskommunen foreslått i sitt budsjett for 2012 å opprette fem nye lærlingeplasser.

Forskjellen på fag- OG svennebrev.

Fylkesordfører Terje Damman kunne fortelle at:- I Norge har vi lange tradisjoner i laugsvesenet for lærlingeordning og fagopplæring. Laug er lokale sammenslutninger av håndverkere som fra middelalderen vokste frem for å beskytte medlemmenes interesser og for å drive opplæring innen fagene. I dag samarbeider fortsatt bransjene om inntak av lærlinger og opplæring, men organiseringen er noe annerledes, i dag er det gjennom opplæringskontor og i VA er det 30 av dem innenfor ulike fag.

90% av lærlingene er i dag knyttet til et slikt opplæringskontor.

Forskjellen på fagbrev og svennebrev er knyttet til fagområder, de fag som tidligere var underlagt håndverkerloven, senere mesterbrevloven gir svennebrev, de øvrige fag gir fagbrev. f.eks barne- og ungdomsarbeiderfag og IKTfag.

Kristiansand – Verdipapir i hånden.

I Kristiansand var det stormester i Haandverkerforeningen som delte ut svennebrev. Fylkesordføreren delte ut fagbrev.

I tillegg til fylkesordføreren, var det Elisabeth Haaversen, distriktssekretær i LO som holdt tale for de nyutnevnte fagarbeiderne. –Vær stolt av det verdipapiret du nå har fått, var hennes utfordring. I tillegg sa hun at vi i Norge med rette var stolte av systemet for fag- og yrkesopplæring, derfor er det nødvendig å ha god kvalitet på denne utdanningen. -Våre fagarbeidere har et godt omdømme og det er utrolig viktig ettersom vi har behov for kvalifisert arbeidskraft og at dette behovet bare vil øke i fremtiden.

Lyngdal – Fokus på yrkes- og fagstolthet.

-Utdeling av svennebrev og fagbrev er viktig for å markere yrkes- og fagstolthet. På vegne av yrkesopplæringsnemnda vil jeg gratulere dere med dagen. Vi ønsker å fremheve verdien av fagutdannelse. Interessante jobber og fagstolthet er viktig i den forbindelse. Jeg vil også minne om at bestått fag- og svenneprøve gir et godt grunnlag for videreutdanning med mesterbrev, Fagskole eller høyere utdanning. For næringslivet ønsker seg ledere og andre medarbeidere med yrkesfaglig bakgrunn. De beste lederen startet sin karriere som lærlinger, sa Fred Skagestad, leder av yrkesopplæringsnemnda og representant for NHO.

I Lyngdal underholdt elever fra VK1 musikk, dans og drama, ved Lister videregående skole, med sang, musikk og dans.Dansende elever fra musikk dans og drama Lister VGS

Bilder fra utdelingene:

Kristiansand

Svennebrev i alle fagFagbrev i fag fra A-D
Fagbrev i fag fra E-L
Fagbrev i fag fra M-Å

Lyngdal

Svennebrev i alle fag 
Fagbrev i fag fra A-E
Fagbrev i fag fra H-Å

av Macdonald, Cheryl, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer