I Vest-Agder er kommunene: Audnedal, Hægebostad, Sirdal og Åseral kvalifiserte til å motta kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. I år er Vest-Agder tildelt en ramme på 3,3 millioner kroner til bruk i de fire aktuelle kommunene og 2,9 millioner kroner til delvis finansiering av bredbånd og andre infrastruktur-/næringstiltak i hele det distriktspolitiske virkeområdet. Aust- og Vest-Agder fylkeskommune har fått departementets godkjenning til også å anvende disse midlene til å bedre mobiltelefondekningen på Sørlandet. Fylkesutvalget godkjente i dag en fordeling av midlene som fylkeskommunen og de aktuelle kommunene har forhandlet seg frem til.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. november 2011 | Skriv ut siden