Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal gi et tilskudd på inntil 300 000 kroner til delvis finansiering av et prosjekt kalt ”Ny giv i Lister”. Lister-regionen med 35 000 innbyggere fordelt på de seks kommunene. Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund, Lyngdal og Hægebostad som samarbeider, har store levekårsutfordringer. En samling av kreftene i prosjektet ”Ny giv i Lister” vurderes å ha et stort positivt potensial. For å lykkes er ”Ny giv i Lister” avhengig av et samarbeidsorgan – en industriell klynge, hvor kommunikasjon, profilering og målrettet grep om felles utfordringer er avgjørende.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. november 2011 | Skriv ut siden