Det skriver Forskningsrådet på sin nettside. De sikter til samhandlingen inne e-helse på Agder.   "I Agder har sentrale aktører som jobber med e-helseteknologi, samlet seg i en slagkraftig allianse for å ta en ledende posisjon på området. VRI-programmet og Regionale forskningsfond (RFF) er viktige virkemidler i satsingen."


De allierer seg for å skape en slagkraftig region innen forskning, utvikling og bruk av e-helseteknologi på Agder, sier (f.v.) prosjektleder Anne Karin Aunevik, Rune Fensli (UiA), Inger Holen (regionplankoordinator Agder), Kirsten Borge, regionalsjef, og Jøran Bøch, administrerende direktør i Devoteam Solutions AS.
(De allierer seg for å skape en slagkraftig region innen forskning, utvikling og bruk av e-helseteknologi på Agder, sier (f.v.) prosjektleder Anne Karin Aunevik, Rune Fensli (UiA), Inger Holen (regionplankoordinator Agder), Kirsten Borge, regionalsjef, og Jøran Bøch, administrerende direktør i Devoteam Solutions AS.)
Sammen står vi sterkere. Vårt mål er at Agder skal bli en spydspiss når det gjelder forskning, innovasjon, og bruk av omsorgsteknologi, sier Kirsten Borge regionalsjef i Aust-Agder fylkeskommune, og Inger Holen, regionplankoordinator i Agder.
Borge og Holen trekker trådene i den tettpakkede møtesalen i Campus Grimstad, hvor Universitetet i Agder (UiA) har samlet sin virksomhet innenfor e-helseteknologi.
Les hele artikkelen her.

av Macdonald, Cheryl, publisert 16. desember 2011 | Skriv ut siden