Han trakk frem at et av hovedtiltakene under klima i Regionplan Agder 2020 er at offentlig sektor skal ligge i front i forhold til klimavennlig atferd. -I fylkeskommunen har vi i år satset ytterligere på dette, blant annet når det gjelder tiltak for å redusere klimagassutslipp i fylkeskommunens virksomhet med 25 prosent innen 2020 og energieffektivisere med 20 prosent innen 2020 i bygg tilknyttet de videregående skolene. Dette synliggjøres gjennom årlige energi- og klimagassregnskap. Det settes også mål om å oppnå miljøfyrtårnsertifisering og energimerking i perioden fra 2012 til 2015, poengterte fylkesordføreren.

Damman trakk også frem at EU har vedtatt både kortsiktige og langsiktige klima- og energimål som blir omtalt som ”Europas energirevolusjon”. Både Norge og Vest-Agder er sentrale i dette blant annet fordi en forutsetning for å nå målene til EU er flere linjer og kabler mellom EU og Norge, og videre at Norge investerer i vannkraftanlegg som kan produsere og lagre kraft i samspill med EUs fornybare kraftproduksjon. Dette betegnes som at Norge kan bli Europas «grønne batteri”. -På forsommeren avklarte vi politisk at Vest-Agder fylkeskommune deler EUs ønsker om å utvikle et europeisk klimavennlig kraftsystem. Fylkeskommunen ønsker å ta en aktiv og konstruktiv rolle i denne sammenheng, opplyste fylkesordfører Terje Damman.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2011 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Hilde Og Damman Undertegner Avtale Vedrørende Skoleanlegg I Søgne
  av jto, 03.12.19

  Viktige avtaler på plass for ny videregående skole i Søgne

  Les mer
 • Terje Damman Og Aleksander Lien Inngår Avtale
  av jto, 02.12.19

  Fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder har inngått avtale

  Les mer
 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer