Universitetet i Agder og Vest-Agder fylkeskommune samarbeider om en nyopprettet bedriftsstipendiatordning tilknyttet bachelorprogrammet "Opplevelsesbasert reiseliv" ved UiA. I den forbindelse søkes det etter bedrifter med relevante utviklingsprosjekt. Søknadsfristen er 10. januar.
- Nå kan reiselivsbedrifter i Vest-Agder få støtte til å engasjere en stipendiat fra bachelorstudiet "Opplevelsesbasert reiseliv" ved Universitetet i Agder. Dette gir reiselivsbedrifter muligheter til å knytte til seg unik kompetanse, innenfor en kostnadsramme som vil være overkommelig for de fleste virksomheter, opplyser prosjektleder Siv Hemsett.

Det vil være bedriften som er arbeidsgiver, men både bedrift og stipendiat vil få god oppfølging i hele perioden fra både fra VAF og UiA. Fylkeskommunen vil dekke 50 prosent av bruttolønn til stipendiaten. Prosjekter med tydelig definerte utviklingsoppgaver som har overføringsverdi til andre deler av reiselivet vil prioriteres.

NHO etterlyser også bedrift på sine hjemmesider. Dette viser at dette er et prosjekt med bred støtte i regionen.

Les mer om Støtte til utvikling av opplevelsesbasert reiseliv
Brosjyre om ordningen

av Macdonald, Cheryl, publisert 30. desember 2011 | Skriv ut siden