En ny skredsikringsplan kartlegger rasfaren langs vegnettet og kostnadene ved å sikre strekningene. Planen avdekker et investeringsbehov på over en milliard kroner i Region sør, som omfatter Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud. Av dette er behovet i Vest-Agder beregnet til 236 millioner kroner. Skredsikringsplanen er utarbeidet som et grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023. Den tar for seg nærmere 150 rasfarlige punkter og strekninger både langs riksvegnettet og fylkesvegene i regionen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. desember 2011 | Skriv ut siden